Paschał. Symbol Zmartwychwstałego


Świece / wtorek, 19 maja, 2020

Świeca Paschalna to bez wątpienia jeden z tych elementów ołtarza, które przykuwają naszą uwagę. Symbolizuje ona pokonanie przez Zmartwychwstałego śmierci i odrodzenie do życia. Jako owoc pszczelego roju również jest symbolem odrodzenia się do nowego życia.

Paschał i Wielkanoc


Podczas liturgii Triduum Paschalnego specjalne miejsce dla Paschału przypada na Wigilię Paschalną. Wówczas przy obrzędach poświęcenia ognia celebrans kreśli na świecy rok bieżący oraz greckie litery Alfa i Omega, symbolizujące Chrystusa od zawsze i na wieki. Następnie z pieśnią na ustach „Światło Chrystusa” wchodzi w uroczystej procesji do wnętrza kościoła, a wierni odpowiadają „Bogu niech będą dzięki”.

Świeca Paschalna w obrzędach chrztu


Podczas Wigilii Paschalnej, jak i każdego chrztu dokonuje się przekazanie ognia, jako symbolu nowego życia oraz zstąpienia Ducha Świętego na nowo ochrzczonego. Rodzice oraz chrzestni otrzymują ogień wprost z zapalonego Paschału, który symbolizuje wiarę i konieczność jej pielęgnowania przez opiekunów osoby ochrzczonej. Uroczystsza celebra jest w Wigilię Paschalną kiedy to świeca zanurzona zostaje w chrzcielnicy i wówczas uświęca wody chrzcielne.

Obrzędy pogrzebu z paschałem


Podczas mszy świętej pogrzebowej obok trumny umieszcza się paschał. Symbolizuje to naukę o zmartwychwstaniu Chrystusa, które zapowiadając zmartwychwstanie umarłych. Jest to kolejna ważna chwila w liturgii chrześcijańskiej z wykorzystaniem paschału.

Świeca Paschalna jest więc bardzo ważnym elementem w odprawianych liturgiach. Jej symbolika jest niezmiernie istotna, a wydźwięk zawsze ten sam – symbol nowego życia i zmartwychwstania.